ΕΝΗΓΜΑ

 

Πηγές Πληροφόρησης

Διεθνείς Βιβλιογραφικές βάσεις: 

 • Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Health Organization (WHO), The EMF Project:http://www.who.int/peh-emf
 • Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP): http://www.icnirp.de
 • International Agency for Research on Cancer (IARC) http://www.iarc.fr (The ΙARC is part of the World Health Organization.)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση, European Unions' pages on Electromagnetic Fields and Public Health:http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.htm
 • Βρετανικό Εθνικό Συμβούλιο Ραδιολογικής Προστασίας, UK Health Protection Agency - Radiation Protection Division (UK HPA-RPD, πρώην NRPB): http://www.hpa.org.uk/radiation


  Ελλάδα:
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): http://www.eett.gr
 • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ):http://www.eeae.gr

   
© 2024 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion