Η Εταιρία

 

Πεπραγμένα 2012-2016 και προγραμματισμός δραστηριοτήτων 2016-2020

To απερχόμενο ΔΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του, ταξινομημένες σε πέντε άξονες:
 
  1. Ερευνητικά προγράμματα και δράσεις πεδίου
  2. Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Υγειονομικών Λειτουργών και Αγωγή Υγείας σε Σχολεία
  3. Παρεμβάσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων
  4. Κοινωνική ενεργοποίηση και δράσεις Παραρτημάτων
  5. Νέος διαδραστικός ιστότοπος: επικοινωνία με ειδικούς, ηλεκτρονικό τύπο και γενικό κοινό
 
Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια μελών και φίλων, που θα τις διαβάσουν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματισμό της επόμενης τετραετίας από το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές της 24-6-2016 και να εξυπηρετηθεί καλύτερα η συλλογική υγεία και ευεξία των Ελληνόπουλων, που αποτελεί και το λόγο ύπαρξης της Εταιρίας.
 
Με την ευκαιρία αυτή, το απερχόμενο ΔΣ ευχαριστεί θερμά:
 
·      τους συντονιστές και τα μέλη των διοικουσών επιτροπών των Παραρτημάτων,
·      τους Προέδρους, τους ομιλητές και τα μέλη των Επιτροπών των ετήσιων Συνεδρίων,
·      τους παιδο-ογκολόγους που συνεργάζονται στενά στο επιστημονικό δίκτυο
·      λειτουργίας της πανελλήνιας βάσης καταγραφής παιδικών αιματολογικών κακοηθειών και όγκων εγκεφάλου στα παιδιά,
·      τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της χώρας, ιατρούς ΕΣΥ και άλλους υγειονομικούς λειτουργούς που συνέβαλαν εθελοντικά στην ανάπτυξη και τις διαδικασίες συναίνεσης της Λευκής Βίβλου Κοινωνικής Παιδιατρικής,
 
·      τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και τους υποψήφιους διδάκτορες, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη μετατροπή των δημοσιευμένων κειμένων της Λευκής Βίβλου στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βοήθημα «Παιδιά και Έφηβοι στην Ελλάδα της Κρίσης»,
 
·      τους χορηγούς που εμπιστεύονται την επιστημονική και κοινωνική  προσφορά της Εταιρίας, και
 
·      τους αφανείς εθελοντές μας,
 
χωρίς τη συνδρομή των οποίων η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας δεν θα μπορούσε να είχε επιτελέσει το αδιάλειπτο έργο της στα 28 έτη της ύπαρξης της. 


© 2023 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion