Λευκή βίβλος

 

Η Λευκή Βίβλος «Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής, Ελλάδα 2013» συντάχθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ζωής και παρουσίας στο κοινωνικό και υγειονομικό γίγνεσθαι της χώρας της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας για ένα τέταρτο του αιώνα και στοχεύει:
 
Να παρουσιάσει συνοπτικά επικαιροποιημένα δεδομένα και συστάσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας για πρακτικές διασφάλισης της υγείας του παιδιού
 
Να αποτυπώσει την αντίστοιχη Ελληνική πραγματικότητα και τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις και προσαρμογές τους στη χώρα μας, όπως αποτυπώνονται με βάση τις εμπειρίες ειδικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας
 
Να αναδείξει με βάση τις υποδείξεις των επαγγελματιών υγείας ορθές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς αύξηση του συνοδού κόστους
 
Να εντοπίσει αδυναμίες/κενά του συστήματος, αλλά ενδεχομένως και αναποτελεσματικές πρακτικές της καθημερινότητας, όπως επισημαίνονται από τους ίδιους τους εξειδικευμένους επαγγελματίες και
 
Να προτείνει βελτιωτικές συλλογικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, αλλά υψηλής συλλογικής ευθύνης, οι οποίες αποτυπώνονται και μπορούν να παρακολουθούνται με ένα εξαετές (2014-2020) στρατηγικό σχέδιο δράσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς ενώ θα γίνεται παράλληλη ενημέρωση της Πολιτείας.
 
Τα θέματα της Λευκής Βίβλου έχουν επεξεργαστεί μέσα από συλλογικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και καλύπτουν τρεις ενότητες:
1. Περιγεννητική Φροντίδα,
2. Εφηβιατρική Φροντίδα και
3. Φροντίδα Παιδιών με Χρόνια Προβλήματα Υγείας και Ειδικές Ανάγκες
© 2024 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion