2019 Λευκάδα

ΠΕΜΠΤΗ 03/10/2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «Σικελιανός»


18:00 - 19:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Εναλλακτικά Παιδαγωγικά Μοντέλα Μάθησης & Γνωστική Ανάπτυξη
Συντονιστές - Σχολιαστές: Γ. Βρυώνης, Σ. Μάντζιου
 • Ο ρόλος της μοντεσσοριανής αγωγής στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, E. Tύμπα (ΜΣ)
 • Σχολεία φύσης (forest schools) και μάθηση στην παιδική ηλικία, Β. Καραβίδα, Σ. Μάντζιου (ΜΣ)
 • Η προώθηση του κριτικού στοχασμού μέσω της αισθητικής εμπειρίας, Α. Χαρίση (ΜΣ)

19:00 - 20:20 Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος
Προεδρείο: Ευγ. Παπαθωμά, Ν. Χαλιάσος, Γ. Βρυώνης
 • Φυτοφάρμακα, ένας ύπουλος εχθρός; Ε. Ντζάνη (ΜΣ)

20:20-21:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Ε. Πετρίδου, Ν. Χαλιάσος

Αναπτυξιακές Τροχιές του Stress και του Τραύματος στην πρώιμη ζωή: Γενετική και Επιγενετική Διαμόρφωση του ανθρώπου, Γ. Χρούσος


ΑΙΘΟΥΣΑ «Βαλαωρίτης»


19:00 - 21:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Αιματολογία Νεογνών
Προεδρείο: Μ. Θεοδωράκη, Γ. Παπαδόπουλος
 • Θρομβοπενία νεογνού, Ι. Γριβέα (ΜΣ)
 • Στρατηγικές πρόληψης αναιμίας στην αίθουσα τοκετών, Γ. Νύκταρη (ΜΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/10/2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «Σικελιανός»


08:20 - 09:20 Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Ντζάνη, Ρ. Βαλερή, Σ. Μάντζιου
ΠΑ01(ΜΣ)-ΠΑ02-ΠΑ03-ΠΑ04-ΠΑ05-ΠΑ06-ΠΑ07

09:20 - 11:20 Συνεδρία 1
Προεδρείο: Α. Μάκης, Μ. Καράντζα-Χαρώνη, Σ. Κωστοπούλου
 • Νεότερες θεραπείες στις αιμοσφαιρινοπάθειες, Α. Μάκης (ΜΣ)
 • Η αναφυλαξία ως απειλητικό νόσημα, Ρ. Βαλερή (ΜΣ)

12:00 - 13:40 Συνεδρία 2
Προεδρείο: Α. Γαρούφη, Τ. Καλέφ Εζρά,Ν. Σκεντέρης
 • Δυσλιπιδαιμίες στα παιδιά, Α. Γαρούφη (ΜΣ)
 • Παιδική Παχυσαρκία: Αιτιολογικοί παράγοντες και δράσεις πρόληψης σε Ελλάδα και Ευρώπη, Ο. Ανδρούτσος (ΜΣ)
14:00 - 15:00 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
Προεδρείο: Α. Κουρκούλης, Ε. Δομουζόγλου

ΑΑ01-ΑΑ02-ΑΑ03-ΑΑ04-ΑΑ05-ΑΑ06-ΑΑ07-ΑΑ08-ΑΑ09-ΑΑ10-ΑΑ11-ΑΑ12-ΑΑ13-ΑΑ14-
ΑΑ15-ΑΑ16-ΑΑ17-ΑΑ18-ΑΑ19-ΑΑ20-ΑΑ21-ΑΑ22-ΑΑ23-ΑΑ24-ΑΑ25-ΑΑ26-ΑΑ27-ΑΑ28


15:00 - 16:20 Συνεδρία 3
Προεδρείο: Κ. Σταμούλη, Α. Κουρκούλης

16:20 - 16:50 Παρέμβαση για τη χαμένη παιδικότητα
Προεδρείο: Γ. Βρυώνης, Σ. Κωστοπούλου
Ομιλητές: Ν. Σκεντέρης, Σ. Κωστοπούλου

17:20 - 19:40 Συνεδρία 4
Προεδρείο: Μ. Μοσχόβη, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ευγ. Παπαθωμά
 • Αιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο, Δ. Δογάνης
 • Ανοσοθεραπεία στις κακοήθειες, Μ. Μοσχόβη

19:40 - 20:10 Διάλεξη
Προεδρείο: Β. Δρόσου-Αγακίδου, Σ. Γαβρίλη
Εμβρυϊκός προγραμματισμός χρονίων νόσων, Α. Βαρβαρήγου (ΜΣ)


ΑΙΘΟΥΣΑ «Βαλαωρίτης»


09:00 - 10:30 Kλινικό Φροντιστήριο: U/S Καρδιάς στα Νεογνά
Συντονιστές και Εκπαιδευτές: Α. Καρατζά, Δ. Νέτσκος

10:30 - 11:30 Στρογγυλή Τράπεζα: Kαρδιολογία Νεογνών
Προεδρείο: Δ. Μπριάνα, Δ. Νέτσκος

12:00 - 14:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Αναπνευστικό Σύστημα Νεογνών
Προεδρείο: Κ. Σαραφίδης, Σ. Γαβρίλη
 • Ανάνηψη νεογνού, Ν. Ιακωβίδου

15:00 - 17:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Διατροφή Νεογνών
Προεδρείο: Α. Γούναρης, Η. Σαλβάνος
 • Παρεντερική διατροφή νεογνού: Νεότερες οδηγίες, Ε. Διαμαντή (ΜΣ)

17:20 - 19:40 Στρογγυλή Τράπεζα: Λοιμώξεις Νεογνών
Προεδρείο: Κ. Σταφυλλάκης, Δ. Γκέντζη
 • Διαχείριση της χρήσης αντιβιοτικών στη ΜΕΝΝ, Δ. Γκέντζη (ΜΣ)
 • Νεογνική μηνιγγίτιδα. Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη. Σύγχρονες επιλογές θεραπείας, Μ. Μπαλτογιάννη (ΜΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/10/2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «Σικελιανός»


08:40 - 11:00 Συνεδρία 5
Προεδρείο: Β. Σίδη-Φραγκανδρέα, Α. Κουσουνής, Χ. Ντόμαρης
 • Η συνταγματική προστασία του ανηλίκου, Γ. Κουκέα (ΜΣ)
 • Τόπος παροχής της διατροφής του ανηλίκου, Ν. Καράμπελα (ΜΣ)
 • Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας την εποχή της κρίσης, Α. Κουσουνής (ΜΣ)
 • Επιμέλεια ανηλίκων και λήψη σωφρονιστικών μέτρων, Ι. Κονδύλη (ΜΣ)
 • Εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον, Β. Σιαφάκα (ΜΣ)

11:15 - 12:30 Συνεδρία 6: Ατυχήματα - Κακοποίηση Παιδιών
Προεδρείο: Α. Σολδάτου, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή
 • Τροχαία Ατυχήματα σε παιδιά, Α. Σολδάτου (ΜΣ)
 • Κακοποίηση Παιδιών:
  • A: Σωματική Κακοποίηση, A. Σολδάτου (ΜΣ)
  • B: Σεξουαλική Κακοποίηση, Λ. Μιχαλά (ΜΣ)

12:30 - 14:00 Συνεδρία 7
Προεδρείο: Μ. Πασχόπουλος, Α. Κουσουνής
 • Προληπτικές παρεμβάσεις στην εφηβεία για βέλτιστη αναπαραγωγική υγεία, Λ. Μιχαλά (ΜΣ)

15:00 - 16:00 Συνεδρία 8
Προεδρείο: Α. Σιώμου, Δ. Μοσχονά, Α. Μάκης
 • Enhancing the Health LGBTQ+ Adolescents and Emerging Adults through the Integration of Sexuality in Healthcare, Π. Χαλκίτης (ΗΠΑ) VIDEO

16:00 - 16:20 Διάλεξη
Προεδρείο: Ο. Βαμπερτζή, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή

Βασικές αρχές του θεσμού της αναδοχής και η διάκρισή της από την υιοθεσία, Γ. Μόσχος (ΜΣ)


16:45 - 17:15 Διάλεξη
Προεδρείο: Ε. Πετρίδου, Ν. Χαλιάσος

Παιδί και Πόνος, Θ. Σπέντζας (ΗΠA) (ΜΣ)


17:15 - 17:45 Διάλεξη
Προεδρείο: E. Ντζάνη, Ν. Σκεντέρης

Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα, Ο. Βαμπερτζή


17:45 - 19:30 Στρογγυλή Τράπεζα: Εμβόλια
Προεδρείο: Ε. Διαμαντή, Β. Δεληβοριά
 • Εμβόλια 2019, Δ. Γκέντζη (ΜΣ)
 • Εμβολιασμός εγκύων, Π. Αντσακλής (ΜΣ)
 • Προστατεύοντας το νεογνό από κοκκύτη μέσω εφηβικού εμβολιασμού, Α. Βαρβαρήγου (ΜΣ)
 • Εξειδικευμένος εμβολιασμός (personalized vaccinology) σε ειδικούς πληθυσμούς, Β. Σπούλου (ΜΣ)

19:30 - 20:00 Διάλεξη
Προεδρείο: E. Ντζάνη, Ν. Σκεντέρης

Combating Healthcare Acquired Infections and Antimicrobial Resistance in Greece,
Θ. Ζαούτης (ΗΠΑ)20:00 - 21:15 Τελετή Λήξης
Προεδρείο: Ν. Χαλιάσος, Σ. Γαβρίλη

Ομιλία Λήξης: Η παιδική ηλικία στη Λευκάδα του 19ου αιώνα, Μ. Τομαρά-Σιδέρη


ΑΙΘΟΥΣΑ «Βαλαωρίτης»


08:00 - 09:00 Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Φ. Σακκά, Μ. Μάνδυλα-Κουσουνή

ΠΑ08(ΜΣ)-ΠΑ09-ΠΑ10(ΜΣ)-ΠΑ11-ΠΑ12(ΜΣ)-ΠΑ13-ΠΑ14


09:00 - 11:00 Στρογγυλή Τράπεζα: Συγγενείς Λοιμώξεις Νεογνών
Προεδρείο: T. Σιαχανίδου, Γ. Δασκαλάκης
 • Ανιχνευτικός έλεγχος εγκύων, Για ποιες συγγενείς λοιμώξεις και πότε; Γ. Δασκαλάκης (ΜΣ)
 • Δυνατότητες και δυσκολίες στην ερμηνεία του εργαστηριακού ελέγχου, Δ. E. Βλάχος (ΜΣ)
 • Συγγενής λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό. Νεότερα δεδομένα, Ε. Χατζηδάκη (ΜΣ)

11:30 - 13:30 Στρογγυλή Τράπεζα: Νευρολογικά Προβλήματα Νεογνών
Προεδρείο: Ν. Ιακωβίδου, Μ. Κλαυδιανού
 • Νεογνικοί Σπασμοί, Α. Γκίκα (ΜΣ)
 • Νεογνική σήψη και νευροαναπτυξιακή έκβαση, Δ. Μπριάνα (ΜΣ)
 • Πρώιμες παρεμβάσεις μέσα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Α. Κλημεντοπούλου (ΜΣ)

13:30 - 14:00 Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Δημητρίου

Μεταβολομική ανάλυση στο μητρικό πύαρ: Επίδραση της ενδομήτριας αύξησης, Α. Μαλαμίτση-Πούχνερ (ΜΣ)


16.00 - 16.20 Διάλεξη
Προεδρείο: Ν. Σκεντέρης, Φ. Σακκά

Ο ρόλος του καθημερινού μικροπεριβάλλοντος και της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης στην ανάπτυξη των παιδιών, Ν. Παπαδάκης

16:45 - 17:30 Διαλέξεις
Προεδρείο: Α. Βαρβαρήγου, Ε. Χατζηδάκη
 • Περιγεννητική φροντίδα στα όρια της βιωσιμότητας. Τρέχουσες απόψεις και πρακτικές, Β. Δρόσου-Αγακίδου (ΜΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/10/2019

ΑΙΘΟΥΣΑ «Βαλαωρίτης»


09:00 - 11:00 Φροντιστήριο Αναπνευστικού Νεογνών
Προεδρείο: Γ. Μπαρούτης, Γ. Δημητρίου, Κ. Σαραφίδης
 • Συμβατικός μηχανικός αερισμός στα νεογνά: Σύγχρονες πρακτικές, Γ. Μπαρούτης (ΜΣ)

11:00 - 13:30 Στρογγυλή Τράπεζα:
Νεογνολογικά Θέματα

Προεδρείο: Α. Βαρβαρήγου, Α. Γαϊτανά
 • Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα και Προβιοτικά, Σ. Γαβρίλη (ΜΣ)
 • Διαχείριση των υγρών και των ηλεκτρολυτών στα υψηλού κινδύνου νεογνά, Κ. Τσώνη (ΜΣ)

ΜΣ= Μη Συγκατάθεση για τη διαδικτυακή ανάρτηση της παρουσίασης 
« επιστροφή
© 2020 Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας All rights reserved
Το website δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Diageo
created by overron  |   incom cms  |   web promotion